Villkor

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Välkommen till Konsol Nyheter!

Dessa villkor beskriver regler och regler för användning av Konsol Nyheters webbplats, som finns på https://konsolnyheter.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte använda Konsol Nyheter om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Våra Villkor

Dessa villkor ("Avtal") anger de allmänna villkoren för din användning av konsolnyheter. se webbplats ("Webbplats" eller "Service") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och denna webbplatsoperatör ("Operatör", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, föreställer du att du har behörighet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall villkoren "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har en sådan auktoritet, eller om du inte samtycker till villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Du erkänner att detta avtal är ett avtal mellan dig och operatören, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och det reglerar din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Konton och medlemskap

Du måste vara minst 13 år för att använda webbplatsen och tjänsterna. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna och genom att acceptera detta avtal garanterar du att du är minst 13 år. Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla ditt kontos säkerhet och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och börja använda tjänsterna. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto upphör. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några handlingar eller utelämnanden av dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del av det) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle skada vårt rykte och goodwill. Om vi ​​tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster på nytt. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

Användarinnehåll

Vi äger inte information, information eller material (tillsammans, "Innehåll") som du skickar in på webbplatsen under användning av tjänsten. Du har ensamt ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och immateriell äganderätt eller rätt till användning av allt skickat innehåll. Vi kan övervaka och granska innehållet på webbplatsen som skickats in eller skapats med våra tjänster av dig. Du ger oss tillåtelse att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, överföra, omformatera, visa och utföra innehållet på ditt användarkonto uteslutande efter behov för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort något innehåll som enligt vår rimliga åsikt bryter mot vår policy eller på något sätt skadligt eller stötande. Såvida inte specifikt tillåtits av dig, ger din användning av webbplatsen och tjänsterna inte oss licens för att använda, reproducera, anpassa, ändra, publicera eller distribuera det innehåll som skapats av dig eller lagras på ditt användarkonto för kommersiellt, marknadsförande eller liknande syfte .

Vuxet innehåll

Tänk på att det kan finnas viss vuxen eller mogen innehåll tillgängligt på webbplatsen. En varning visas för användaren innan innehåll för vuxen visas. Om det finns mogen eller vuxeninnehåll får personer som är yngre än 18 år eller inte har tillgång till sådant innehåll enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion inte få tillgång till sådant innehåll. Om vi får veta att någon under 18 år försöker genomföra en transaktion genom tjänsterna, kommer vi att kräva verifierat föräldrars samtycke, i enlighet med barnens skydd för privatlivets integritetsskydd från 1998 ("COPPA"). Vissa områden på webbplatsen och tjänsterna kanske inte är tillgängliga för barn under 18 år under inga omständigheter.

Säkerhetskopior

Vi utför regelbundna säkerhetskopior av webbplatsen och dess innehåll och kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att dessa säkerhetskopior är fullständiga och korrekta. I händelse av maskinvarufel eller dataförlust kommer vi att återställa säkerhetskopior automatiskt för att minimera påverkan och drifttid.

Länkar till andra resurser

Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (som webbplatser, mobilapplikationer etc.), innebär vi inte direkt eller indirekt något godkännande, förening, sponsring, godkännande eller anknytning till någon länkad resurs, såvida inte specifikt anges häri. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara "affiliate-länkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en artikel, kommer operatören att få en filialprovision. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för handlingar, produkter, tjänster och innehåll från andra tredje parter. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra användningsvillkor för alla resurser som du kommer åt via en länk på webbplatsen och tjänsterna. Din länk till andra resurser utanför webbplatsen är på din egen risk.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor som gäller webbplatsen och tjänsterna, effektiva vid publicering av en uppdaterad version av detta avtal på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar. Policy skapades med WebsitePolicies.

Godkännande av dessa villkor

Du erkänner att du har läst detta avtal och samtycker till alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss i frågor som rör det, kan du göra det via Kontaktformulär

Detta dokument uppdaterades senast den 11 augusti 2020


Senaste Recensioner

X

Right Click

No right click