Reklam, marknadsföring paket och kampanjer kan skräddarsys för att passa ditt företags behov eller Dina kunders behov.

Konsol Nyheter är glada över att kunna erbjuda ett sortiment av kostnadseffektiv reklam och möjligheter sponsring för att marknadsföra ditt företag:

För mer information om annonsering på Konsol Nyheter, eller för mer information om rabatter / erbjudanden eller anpassade paket sponsring kontakta oss via e-post webmaster

 

Detta är våra annons plaster och priser vi har just nu:


Advertising, marketing packages and promotions can be tailored to fit your business needs or your customers’ needs.

Konsol Nyheter is pleased to offer an assortment of cost effective advertising and sponsorship opportunities to promote your business:

For more information about advertising on Konsol Nyheter, or for more information on discounts/offers or customised sponsorship packages contact us via e-mail webmaster

 

These are our advertising place and prices we have right now: