Webbplatsens användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats, tillgänglig från https://konsolnyheter.se/, godkänner du att du är bunden av dessa webbplatsvillkor och godkänner att du ansvarar för avtalet med tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet för dig att komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av upphovsrätt och varumärkeslag.

2. Användare licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Konsol Nyheters webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet;
  • använda materialet för alla kommersiella ändamål eller för offentlig visning;
  • försöka göra om programvaran som finns på Konsol Nyheters webbplats;
  • ta bort upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.

Detta gör att Konsol Nyheter kan upphöra vid överträdelser av någon av dessa begränsningar. Vid uppsägning upphör också din visningsrätt och du bör förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett om det är tryckt eller elektroniskt.

3. Varning

Allt material på Konsol Nyheters webbplats tillhandahålls “som det är”. Konsol Nyheter lämnar inga garantier, kan det uttryckas eller underförstås, därför negerar alla andra garantier. Konsol Nyheter gör inte heller några uttalanden angående riktigheten eller tillförlitligheten för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller några webbplatser som är länkade till denna webbplats..

4. Begränsningar

Konsol Nyheter eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår med användning eller oförmåga att använda materialet på Konsol Nyheters webbplats, även om Konsol Nyheter eller en auktoriserande representant för denna webbplats har meddelats, muntligt eller skriftligt, om risken för sådan skada. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

5. Revisioner och Errata

Materialet som visas på Konsol Nyheters webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Konsol Nyheter lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Konsol Nyheter kan när som helst ändra materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Konsol Nyheter förbinder sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Konsol Nyheter har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Förekomsten av någon länk innebär inte att Konsol Nyheter godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Konsol Nyheter kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår sekretesspolicy.

9. Tillämplig lag

Varje anspråk relaterat till Konsol Nyheters webbplats ska regleras av svenska lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Du kan inte kopiera innehållet på den här sidan