Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning (“Friskrivningsklausul”) anger de allmänna riktlinjerna, avslöjandena och villkoren för din användning av konsolnyheter.se webbplats (“Webbplats” eller “Service”) och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans “Tjänster”). Denna ansvarsfriskrivning är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (“Användare”, “du” eller “din”) och denna webbplatsoperatör (“Operatör”, “vi”, “oss” eller “vår”). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna ansvarsfriskrivning. Om du ingår i denna ansvarsfriskrivning på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, föreställer du att du har behörighet att binda en sådan enhet till denna ansvarsfriskrivning, i vilket fall villkoren “Användare”, “du” eller “din” ska hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har en sådan auktoritet, eller om du inte samtycker till villkoren i denna Ansvarsfriskrivning får du inte acceptera denna Ansvarsfriskrivning och kanske inte kommer åt och använder webbplatsen och tjänsterna. Du erkänner att denna ansvarsfriskrivning är ett avtal mellan dig och operatören, även om den är elektronisk och inte är fysiskt undertecknad av dig, och den reglerar din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Representation

Alla åsikter eller åsikter som representeras på webbplatsen tillhör enbart innehållsskaparna och representerar inte de från människor, institutioner eller organisationer som operatören eller skaparna kan eller inte kan vara associerade med i professionell eller personlig kapacitet, såvida inte uttryckligen anges. Alla åsikter eller åsikter är inte avsedda att malignera någon religion, etnisk grupp, klubb, organisation, företag eller individ.

Innehåll och inlägg

Du får skriva ut en kopia av någon del av webbplatsen och tjänsterna för din egen personliga, icke-kommersiella användning, men du får inte kopiera någon del av webbplatsen och tjänsterna för något annat syfte och du får inte ändra någon del av webbplatsen och tjänster. Det är förbjudet att inkludera någon del av webbplatsen och tjänsterna i ett annat verk, antingen i tryckt eller elektronisk form eller i någon annan form eller inkludering av någon del av webbplatsen och tjänsterna i en annan resurs genom inbäddning, inramning eller på annat sätt utan operatörens uttryckliga tillstånd.

Du kan skicka in nytt innehåll och kommentera det befintliga innehållet på webbplatsen. Genom att ladda upp eller på annat sätt göra tillgänglig information till operatören, ger du operatören den obegränsade, eviga rätten att distribuera, visa, publicera, reproducera, återanvända och kopiera informationen i den. Du får inte efterge dig någon annan person via webbplatsen och tjänsterna. Du får inte publicera innehåll som är ärekränkande, bedrägligt, obscen, hotande, innovativt av en annans sekretessrättigheter eller som på annat sätt är olagligt. Du får inte publicera innehåll som kränker immaterialrätten för någon annan person eller enhet. Du får inte publicera något innehåll som innehåller något datavirus eller annan kod som är utformad för att störa, skada eller begränsa funktionen för datorprogramvara eller hårdvara. Genom att skicka eller publicera innehåll på webbplatsen ger du operatören rätten att redigera och vid behov ta bort allt innehåll när som helst och av någon anledning.

Ersättning och sponsring

Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara “affiliate-länkar”. Detta innebär att om du klickar på länken och köper en artikel, kommer operatören att få en filialprovision.

Ersättning och garantier

Även om vi har gjort alla försök att se till att informationen på webbplatsen är korrekt, är operatören inte ansvarig för några fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information. All information på webbplatsen tillhandahålls “som den är”, utan garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller om de resultat som erhållits från användningen av denna information och utan garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått. Under inga omständigheter kommer operatören, eller dess partners, anställda eller agenter, vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut eller åtgärder som vidtas i beroende av informationen på webbplatsen, eller för följdskador, speciella eller liknande skador, även om informeras om möjligheten till sådana skador. Vidare kan information som finns på webbplatsen och sidor som är länkade till och från den ändras när som helst och utan varning.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna Ansvarsfriskrivning eller dess villkor rörande webbplatsen och tjänsterna, effektiva vid publicering av en uppdaterad version av denna ansvarsfriskrivning på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Accept av denna ansvarsfriskrivning

Du erkänner att du har läst den här ansvarsfriskrivningen och samtycker till alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna ansvarsfriskrivning. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna ansvarsfriskrivning har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna ansvarsfriskrivning eller vill kontakta oss i frågor som rör den, kan du göra det via Kontaktformulär

Detta dokument uppdaterades senast den 16 oktober 2021

Du kan inte kopiera innehållet på den här sidan